Các kiểu dây chuyền và lắc tay

Các kiểu dây chuyền và lắc tay
 
 
A. Dây bạc xi bạch kim (giá của loại không bù khi mua riêng, không nằm trong dây chuyền theo tên là 250.000Đ):

S02 - Bù 200.000 VNĐS05 - Bù 110.000 VNĐ
S08 - Bù 190.000 VNĐS09 - Bù 170.000 VNĐ

B. Dây INOX (loại không bù là loại tặng kèm khi mua dây chuyền mặt bạc theo tên, giá bán lẻ 50.000đ):


 


X01 - Bù 40.000 VNĐ
 

X04 - Không bù
 


 

IX09 - Bù 30.000 VNĐ


X05 - Bù 30.000 VNĐX06 - Bù 30.000 VNĐ

 

ngày đăng 2013/09/30 Tác giả: Admin
Tags:
 
 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Kinh doanh 3

Sign Up For Email Savings Submit
Stay Connected